#BeleefLimburg
#ErlebeLimburg | #VivezLeLimbourg | #ExperienceLimburg

#BelaefLimburg #Kasjteele

#BeleefLimburg #Kastelen

Limburg heeft een grote rijkdom aan kastelen, burchten, landgoederen en andere historische gebouwen zoals abdijen en kloosters. Een groot aantal van deze cultureel waardevolle gebouwen staan open voor bezoekers, bieden zelfs rondleidingen of tonen exposities. Ook genieten van een romantisch diner of zelfs een onvergetelijke overnachting in een kasteel is mogelijk!


#ErlebeLimburg #Schlösser

#VivezLeLimbourg #Châteaux

#ExperienceLimburg #Castles

Limburg hat eine große Fülle von Burgen, Festungen, Landgütern und anderen historischen Gebäuden wie Abteien und Klöstern. Viele dieser Gebäude von kulturellem Wert sind für Besucher geöffnet und bieten sogar Führungen oder Ausstellungen an. Ein romantisches Abendessen oder sogar eine unvergessliche Nacht in einem Schloss ist ebenfalls möglich!

Le Limbourg possède une grande richesse de châteaux, forteresses, domaines et autres bâtiments historiques tels que des abbayes et des monastères. Un grand nombre de ces bâtiments de valeur culturelle sont ouverts aux visiteurs, proposant même des visites guidées ou des expositions. Profiter d'un dîner romantique ou même d'une nuit inoubliable dans un château est également possible!

Limburg has a great wealth of castles, fortresses, estates and other historical buildings such as abbeys and monasteries. Many of these buildings of cultural value are open to visitors and even offer guided tours or exhibitions. Enjoying a romantic dinner or even an unforgettable night in a castle is also possible!